Biologický kroužek
       pro středoškoláky
  O kroužku

Lidé

Program

Akce

Odkazy

ArchivO kroužku

"Biologický kroužek je kulatý a zabývá se živou přírodou.
Chcete-li být také kulatí a zabývat se živou přírodou, přijďte mezi nás."

Kroužek je veden převážně studenty biologie PřF UK a je určen středoškolským studentům se zájmem o biologii, kteří si chtějí rozšířit své biologické znalosti za hranice středoškolské výuky. Je tvořen přednáškami, laboratorními cvičeními i terénními exkurzemi.
Kroužek je pro všechny účastníky zdarma. Prostor pro konání poskytuje Přírodovědecká fakulta UK.

Jak se připojit?
Všichni zájemci jsou srdečně zváni, kroužek se koná každou středu od 17:00 a není nutné se nikterak formálně hlásit, stačí přijít přímo na přednášku či exkursi. Pokud ale chcete dostávat aktuální informace (např. upozornění na změnu místa konání nebo pozvánky na podobně zaměřené akce), napište na:

biologicky.krouzek@gmail.com

Na tomto mailu se též můžete dožadovat bližších informací. Případně můžete kontaktovat Celii Korittovou (koordinátorku kroužku): nesoenas@centrum.cz, 736 746 105. Pokud jste zachváceni světovou morovou sítí, můžete se ke kroužku přidat i tam prostřednictvím skupiny Biologický kroužek pro středoškoláky, ale informace o změně místa konání se tam neobjevují, neboť Celie jí zachvácena není.

Místo konání:
Konkrétní místo konání je vždy uvedeno v programu u daného kroužku, obvykle se ale konají na Přírodovědecké fakultě v budově Viničná 7 (nad botanickou zahradou).