Biologický kroužek
(nejen) pro středoškoláky
  O kroužku

Lidé

Program

Archiv



Přednášející


Celie Korittová
koordinátorka kroužku

obor zájmu: mykologie (zejména malé a vřeckovýtrusé houbičky)
kontakt: nesoenas@centrum.cz nebo 736 746 105


Michael Mikát

obor zájmu: entomologie, odonatologie, hymenopterologie
kontakt: michael.mikat@gmail.com


Jiří Hadrava

obor zájmu: entomologie, ekologie
kontakt: hadravajirka@seznam.cz


Kristýna Minářová z Libušína, nyní v Krči

obor zájmu: infekční choroby lidí
kontakt: krista.minarova@gmail.com


Albert Damaška

obor zájmu: entomologie (alticinologie), gastronomie, pravěká megafauna
kontakt: aldamaska@gmail.com


Hanka Jeřábková (rozená Mašková)

obor zájmu: botanika
kontakt: hanicka.maskova@seznam.cz


Stanislav Vosolsobě

obor zájmu: fyziologie rostlin, ekologie a evoluce buňky
kontakt: vosolsob@natur.cuni.cz


Berneška Říhová

obor zájmu: malakologie, zoologie bezobratlých
kontakt: branta.bernicla@seznam.cz


Majda Gajdošová

obor zájmu: evoluční parazitologie, všenky
kontakt: tasemnic.e(vy-víte-co)seznam.cz


Dan Benda

obor zájmu: entomologie, parazitologie, strepsipterologie
kontakt: benda.daniel@email.cz


Roman Šolc

obor zájmu: antropogenetika, molekulární genetika
kontakt: solc.roman@seznam.cz


Jan Hop Ponert, Ma

obor zájmu: orchideologie
kontakt: ponert@natur.cuni.cz


Jan Smyčka

obor zájmu: geobotanika, matematika, punk
kontakt: smyckaj[at]gmail.com


Jana Pilátová

obor zájmu: protistologie
kontakt: j.pilatova.jr@gmail.com


Zdeněk Janovský
zakladatel kroužku, nyní ve výslužbě

obor zájmu: opylovači, geobotanika, botanika, ekologie, malakologie
kontakt: zdenekjanovsky@seznam.cz

Zdroj fotografií: Zdeněk, Hop, anycka, lestes, zeaxantin, biocelt, Krápník, Zuzíí Čechová, Kačka a další...